Tả cây nho, quả nho

Đề bài: Tả cây nho, quả nho Bài làm Vườn nhà bác Châu ở quê em rộng hơn mẫu Tây. Những giàn nho đều tăm tắp, hàng nghìn chùm nho mọng nước treo lủng lẳng. Cây nho có thể to bằng ngón... more →
Posted in: Văn mẫu lớp 5
1 2 3 4