Bình luận câu tục ngữ “Cái khó bó cái khôn”

Đề bài: Em hãy bình luận câu tục ngữ “Cái khó bó cái khôn”. Bài làm Cuộc sống luôn ban cho bạn những cơ hội bất ngờ, thế nhưng ít ai có thể tận dụng may mắn đó. Bởi một... more →
Posted in: Uncategorized, Văn mẫu lớp 8

Bình luận câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Đề bài: Em hãy bình luận câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Bài làm Bài học vỡ lòng đầu tiên khi cắp sách tới trường ai có thể quên? Chắc các... more →
Posted in: Văn mẫu lớp 8
1 2 3 4